O nás

Naše vize

Společně tvoříme svět, ve kterém každý i přes překážky najde svou cestu ke smysluplnému životu.

Společnost Spirála Ostrava, z.ú. vznikla vyčleněním ostravské části organizace Anima Viva o.s. v roce 2012. Samostatně jsme vyčlenili již fungující ostravské projekty a se sedmi statečnými Spiráláky začali pod novým názvem a vedením jako obecně prospěšná společnost Spirála. 

V prosinci 2019 došlo ke změně názvu a právní formy na Spirála Ostrava, z.ú. (zapsaný ústav).

Myslíme si, že zdravotně postižení mají mít rovnou šanci pracovat a seberealizovat se ve svém životě. A to nás motivuje v naší práci. Jsme poskytovateli služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen. Dále nabízíme chráněná pracovní místa. 

Posláním organizace Spirála Ostrava je zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění v rámci Moravskoslezského kraje.

Spoluzakladatelkami Spirály Ostrava, z.ú. jsou Darja Koťátková a Eva Krestová. Které se taky vystřídaly na pozici ředitelek organizace a stále spolu táhnou za jeden provaz. 


Naše hodnoty

PODPORA
RESPEKT
SEBEREALIZACE
PŘÍLEŽITOST
ROZVOJ A RŮST

Více o našich hodnotách si můžete přečíst tady. 

Na jaké příčiny se v organizaci zaměřujeme? 

Změněné sociální a pracovní dovednosti vlivem nemoci.

Nedostatek vhodných pracovních příležitostí pro lidi s postižením v Moravskoslezském kraji.

Nedostatečná a zkreslená informovanost veřejnosti o duševním onemocnění.


Co vytváříme, aby došlo ke změně?

Poskytujeme sociální služby na dvou pracovištích – nácvik sociálních a pracovních dovedností.

Vytváříme pracovní místa pro OZP.

Pořádáme a účastnáme se akcí pro veřejnost, na kterých informujeme a propojujeme světy duševně nemocných a veřejnosti.