Sociální rehabilitace Na Jihu

Čeho chceme dosáhnout?

Podpořit lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují získat a rozvíjet takové schopnosti a dovednosti, které jim umožní zvládat nároky soběstačného života v běžných podmínkách společnosti.

  "Do Spirály jsem začala chodit zhruba před rokem a půl a od té doby se stále více posouvám k životu, jaký jsem vedla a na jaký jsem byla zvyklá před nemocí. Našla jsem si tu přátele, se kterými jsem v kontaktu dodnes, i když někteří z nich už sociální službu nevyužívají a postupně se zbavuji strachu mluvit o tom, co jsem prožila - a to i s lidmi, kteří se s duševně nemocným nikdy nepotkali. Přestávám svou diagnózu vnímat jako stigma. A vždy se sem ráda vracím." Karolína


  O sociální rehabilitaci

   Jedná se o individuální práci s klientem, formou rozhovorů klienta s pracovníkem, nácviku a posilováním dovedností v jeho běžném prostředí a v reálných situacích. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou. Sociální rehabilitace je zdarma.

  Sociální rehabilitace je určena lidem:

  • starším 18 let žijící v Ostravě a blízkém okolí

  • se zkušeností s duševním onemocněním především z oblastí psychóz, neuróz a poruch osobnosti

  • kteří se vlivem své nemoci ocitli v náročné životní situaci kterou nedokáží řešit vlastními silami a mají zájem o podporu k získání, rozvíjení a udržení schopností, jak situaci zvládnout

  Oblasti ve kterých podporujeme:

  • BYDLENÍ A DOMÁCNOST

  • ZDRAVÍ A PÉČE O SEBE

  • PRÁCE

  • VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ

  • SOCIÁLNÍ VAZBY A KOMUNIKACE

  • PRAKTICKÉ ČINNOSTI

  • BYDLENÍ A DOMÁCNOST

  Co je pro nás důležité (zásady):

  • Respektujeme svobodnou vůli

  • Opíráme se o přístup Zotavení 

  • Zplnomocňujeme

  • Využíváme zdroje z přirozeného okolí

  • Přistupujeme individuálně

  • Pracujeme týmově

  • Respektujeme soukromí

  V čem můžeme pomoci (cíle):

  • Osvojit dovednosti v oblasti péče o sebe a své zdraví

  • Získat a upevnit si dovednosti potřebné k uplatnění na trhu práce

  • Vytvářet a udržovat různorodé mezilidské vztahy

  • Nacházet a zkoušet možnosti, jak trávit volný čas

  • Osvojit si dovednosti potřebné k samostatnému bydlení

  Multidisciplinární tým

  Tým sociální rehabilitace pracuje multidisciplinárně ve spolupráci s
  odborníky různých profesí. Klienti tak mohou využít podporu našich
  sociálních pracovníků, peer pracovníků, psychiatrických sester a
  psychiatra. Zároveň se celý tým zaměřuje také na podporu přirozených
  vztahů okolo klienta. 

  Projekt multidisciplinárního týmu byl v roce 2024 finančně podpořen:

  Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava 

  Domluvte si osobní schůzku:

   Schůzka může proběhnout u vás doma nebo tam, kde se cítíte dobře, případně u nás v kanceláři. Osobní schůzku je vhodné domluvit si předem.

  Ivana Staňková, vedoucí služby  

  ivana.stankova@spirala-ops.cz / 775 191 764

  Dana Masarovičová, sociální pracovnice 

  dana.masarovicova@spirala-ops.cz / 774 456 192

  Iveta Bělohoubková, sociální pracovnice

  iveta.belohoubkova@spirala-ops.cz / 731 781 757

  Barbora Macošková, sociální pracovnice 

  barbora.macoskova@spirala-ops.cz / 774 103 385

  Markéta Vavrlová, sociální pracovnice

  marketa.vavrlova@spirala-ops.cz / 775 914 391

  Jitka Macáková, sociální pracovnice

  jitka.macakova@spirala-ops.cz / 771 155 815

  Jan Hamal, sociální pracovník

  jan.hamal@spirala-ops.cz / 775 763 194

  Lenka Košáková, peer pracovnice 

  Martin Kroček, peer pracovník

  martin.krocek@spirala-ops.cz / 775 929 485

  Kde nás najdete

  Po-čt: 7:00 - 16:00

  Pá: 8:00 - 12:00

  J.Matuška 82/26a,

  700 30 Ostrava - Dubina

  najihu@spirala-ops.cz

  Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+ 

  CZ.03.02.01/00/22_033/0000001

  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

  Služba sociální rehabilitace je dále realizována s finanční podporou 

  Statutárního města Ostrava.

  Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy je 2 osoby. 

  Maximální okamžitá kapacita terénní formy je 5 osob.

  Zde si stáhněte formulář pro možné podání stížnosti, námětu či připomínky.