Sociálně terapeutické dílny

Posláním sociálně terapeutických dílen je dlouhodobá podpora lidí s duševním onemocněním vytvářením příležitostí pro seberealizaci v bezpečném prostoru sociální služby a k získání či obnovení pracovních a sociálních dovedností.


"První epizoda se sociálně terapeutickými dílnami byla jako vysvobození z domácího vězení, ale neměla dlouhého trvání. Po dlouhé odmlce jsem se rozhodla, že zkusím štěstí ještě jednou. Opět se učím jezdit autobusem a setkávat se s lidmi, což pro mě bylo vždy důležité, ale při mých problémech zároveň dost obtížné. Práce se pro mne stává vlastně takovou terapií. Pokud mi to stav dovolí, pociťuji nyní i více radosti. Postupně se cítím lépe a lépe hlavně díky tomu, že vše zvládám. Pro mě je slovo "zvládnout" velmi důležité - zvládám opět jezdit autobusem a pracovat v kuchyni. "Daniela

O službě

Jedná se o individuální nebo skupinovou práci formou pracovních a sociálních nácviků. Služba je poskytována ambulantní formou a je zdarma.

Sociálně terapeutické dílny jsou určeny lidem:

 • ve věku 18 - 65 let,

 • s duševním onemocněním z oblastí psychóz, úzkostných poruch, poruch nálad a poruch osobnosti,

 • s přidruženým lehkým mentálním, smyslovým nebo tělesným postižením,

 • kteří se vlivem duševní nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a v důsledku toho jsou znevýhodnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce.


Co nabízíme?

 • Rukodělné činnosti
 • Úklidové činnosti
 • Kuchyňské činnosti
 • Obsluha v tréninkovém bistru
 • Trénink paměti a komunikace

  Co je pro nás důležité (zásady pracovníků sociální služby):

  • Respektování svobodné volby klienta
  • Zplnomocňování klienta
  • Respektování soukromí klienta
  • Individuální přístup
  • Využití zdrojů z přirozeného okolí
  • Kladení důrazu na silné stránky
  • Odbornost a týmovost

  Oblasti, ve kterých podporujeme: 

  • práce (např. absence pracovních zkušeností, pracovního režimu)
  • seberealizace / kontakt s přirozeným prostředím (např. sociální izolace a nedostatek příležitostí pro smysluplnou činnost)
  • komunikace / vztahy (např. nejistota při řešení sociálních situací, při navazování a udržení vztahů)
  • péče o svou osobu / soběstačnost (např. nedostatečná orientace v nemoci a v možnostech odborné péče, ve vyřizování různých dokumentů). 

   V čem vám můžeme pomoci (cíle): 

   • Osvojit si pracovní návyky a dovednosti.
   • Nalézt uplatnění ve svém životě a začlenit se do společnosti.
   • Osvojit si sociální návyky a dovednosti v oblasti komunikace a mezilidských vztahů.
   • Osamostatnit se v péči o svou osobu a být soběstačný ve vyřizování svých osobních záležitostí.
   Schůzka se sociálním pracovníkem:

   Domluvte si schůzku se sociální pracovnicí, ochotně Vám vysvětlí náležitosti k přijetí. 

   • Provozní doba: Po - Pá, 7:30 - 15:30

   • Čujkovova 1736/30, Ostrava - Zábřeh (kontaktní místo)

   Helena Křemenová, vedoucí služby

   helena.kremenova@spirala-ops.cz / 608 970 016

   Povinné informace

   Doplňující informace

   • Maximální okamžitá kapacita je 6 klientů 

   Rozsah poskytované sociální služby

   • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
   • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
   • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
   • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.


   Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+

   CZ.03.02.01/00/22_033/0000001

   Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

   Služba sociálně terapeutické dílny je dále realizována s finanční podporou Statutárního města Ostrava.

   Sociálně terapeutické dílny


   Čujkovova 1736/30, Ostrava - Zábřeh, 700 30 

   (hlavní pracoviště)

   Čujkovova 3165/40a 

   Ostrava - Zábřeh, 700 30

   (nácviky s klienty)

   J.Matuška 82/26a,

   700 30 Ostrava - Dubina

   (nácviky s klienty) 

   +420 608 970 016

   helena.kremenova@spirala-ops.cz