12. Setkání Patriotů MSK podpořilo Dobromilu

27.04.2019

Dne 4.4.2019 proběhl už 12. ročník Setkání Patriotů MSK. Akci, která se tradičně pořádala v Akordu v Ostravě - Zábřehu. Patrioti MSK jsou skupinou podnikavých lidí, kteří se snaží zlepšit image Moravskoslezského kraje. Proto pravidelně pořádají největší networkingovou podnikatelskou konferenci v regionu. Účastníci Setkání Patriotů MSK opět získali konkrétní rady ke svému podnikání, propojili se s užitečnými kontakty z celého kraje a vyslechli si zúčastněné řečníky.

Letos poprvé byl program celodenní a také sociálnímu podnikání bylo vyčleněno více prostoru. Ve spolupráci Residomo a obecně prospěšné společnosti Spirála vznikl workshop zaměřený na sociální podnikatele a zástupce neziskových organizací. Na workshopu "Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami" vystoupila Eva Krestová, zástupkyně ředitelky Spirály. "Jednu z možností, jak navázat spolupráci mezi pomáhajícími organizacemi a firmami, nabízí nový webový portál Dobromila.net, náš projekt Spirály. Jedná se o tržiště dobrých nabídek a poptávek, které propojuje pomáhající organizace s těmi, kteří je chtějí podpořit. Usnadňuje cestu ke společenské odpovědnosti firem, ale aktivně pomáhat mohou i jednotlivci", dodává Eva Krestová. Nadace Patriotů MSK podpořila projekt Dobromila finančními příspěvkem ve výši 28000,-Kč.

"Pro neziskový sektor je důležité mít firemní partnery. Spolupráce je pak obohacující pro obě strany, což zažíváme např. s firmou Vyncke. Staráme se ve Vyncke o zeleň v jejich relaxačním parkovém areálu pro zaměstnance a díky tomu můžeme dát ve Spirále práci více lidem se zdravotním postižením. Spolupracujeme i v dalších oblastech a mým cílem bylo inspirovat další nadšence ze sociálních podniků a neziskovek, aby lépe zapojovali firemní sektor a realizovali společenskou odpovědnost s jejich podporou.", říká Eva. Na workshopu zazněly zkušenosti z obou stran - korporátní sektor zastupovala Kateřina Piechowicz, zástupce firmy Residomo realizující mnoho sociální podpory v rámci jejich Nadačního fondu. V odpolední části si účastníci vyslechli další konkrétní příklady dobré praxe spolupráce od Michala Křemena z Tieta a Zuzany Palové, která přednáší o managementu neziskových organizací na Slezské univerzitě.

Spirála, obecně prospěšná společnost, poskytuje sociální služby a nabízí chráněné zaměstnávání. Jednou z podnikatelských aktivit Spirály je také catering. V tomto roce se stala na Setkání Patriotů také gastropartnerem. A dobroty, které pod vedením profesionálního kuchaře připravují lidé se zdravotním postižením, občerstvily mnoho moravskoslezských patriotů.

Již nyní se chystá další 13.Setkání patriotů moravskoslezského kraje, více na ZDE.