Jak se nám povedlo Setkání spolu 2022?

30.09.2022

Ve čtvrtek 22.9. se u nás konalo Setkání spolu 2022. Dopoledne jsme u Kulatého stolu pohostili odborníky na duševní zdraví a odpoledne se setkali s našimi příznivci. 

Mrkněte se, jak celý den probíhal a pojďte si ho s námi aspoň takto virtuálně prožít! 


Kulatý stůl na téma Multidisciplinarita

Naše pozvání na účast u kulatého stolu přijalo celkem 17 hostů a z toho se diskuze zúčastnily i 3 naše Spirálačky. 

Téma bylo pro nás všechny velmi zajímavé a diskuze plynula volně v přátelském duchu. Dospěli jsme k několika závěrům, které věříme, že mohou zlepšit spolupráci zdravotníků a poskytovatelů sociálních služeb. Spolupráce těchto dvou odvětví zkvalitní poskytování komplexní péče v rámci léčby a také v prevenci duševních onemocnění. 

datum: 22.9.2022

místo: Spirála Ostrava, z.ú., J.Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina

Kulatý stůl s tématem Multidisciplinarita pořádala organizace Spirála Ostrava z.ú. k příležitosti 10.výročí založení organizace a v rámci projektu Setkání spolu 2022 na jednom z pracovišť organizace. Sezváni byli zástupci organizací podílejících se na rozvoji multidisciplinární spolupráce v podpoře lidí s duševním onemocněním z Moravskoslezského kraje. Cílem setkání odborníků bylo sdílení zkušeností se snahou o zkvalitnění propojení akutní péče a komunitních týmů v práci s lidmi s duševním onemocněním. Úvodní prezentace shrnula působení a rozvoj Spirály Ostrava v průběhu 10ti let od jejího založení. Následovala diskuse účastníků.

Ze společné diskuse vyplynuly tři zásadní oblasti, na kterých je dále mezi všemi zúčastněnými subjekty potřeba pracovat. Účastníci se shodli na potřebě další komunikace, opakovaných setkání a nastavování a vyhodnocování průběhu spolupráce. Další potřebou je lepší informovanost všech subjektů podílejících se na podpoře lidí s D.O. o možnostech poskytovaných služeb jednotlivých subjektů - CDZ, MDT, sociálních služeb.

Účastníci ocenili sdílení zkušeností z rozdílných oblastí MSK (Ostrava, Krnov, Třinec, Opava), rozvoj multidisciplinárního přístupu v MSK shrnula krajská koordinátorka pro péči o duševní zdraví Lenka Holková. Závěrem se účastníci dohodli o záměru dalších setkání k prohloubení vzájemné spolupráce a předávání informací.

zapsala: Eva Krestová, ředitelka Spirála Ostrava, z.ú.

Text č. 2, který se bude zobrazovat nebo schovávat...

Den otevřených dveří a vernisáž obrazů 

Ve 14 hodin jsme otevřeli naše dveře a přivítali všechny příznivce. Poznali jsme mezi účastníky známé tváře, se kterými se vždy rádi vidíme, ale i úplné nováčky, což nás moc potěšilo.

Na začátku nás všechny uvítala paní ředitelka Eva Krestová, která shrnula těch 10 let působení Spirály Ostrava. Nahlédli jsme do minulosti, kde na samém začátku při vzniku organizace stálo 7 statečných, kteří dokázali vybudovat Spirálu do takové velikosti, v jaké je dnes. Popřáli jsme Spirále hodně štěstí a těšíme se minimálně na dalších 10 let! 


Po úvodním slovu jsme si poslechli příjemné hudební vystoupení a vydali se na obhlídku obrazů Hedviky Nádraské a projektu Mapy myšlenek od Dušana Urbaníka. Hedvika je také členka administrativního týmu Spirály Ostrava. Proto jsme rádi, že jsme mohli vystavit její obrazy tady u nás. V nich se podle jejich slov odráží hlavně fantazie a sny. Mapy myšlenek od Dušana Urbaníka zase mají pomoct ve chvílích, kdy vám bude nejhůř. Pan Dušan Urbaník o svých obrazech říká: "Pokud nemůžete obrázek rozluštit, ještě nenastala ta nejtěžší doba." Obě výstavy byly působivé a doufáme, že se vám líbily stejně jako nám. 

Nakonec jsme všichni ochutnali občerstvení, které nám připravil catering Nášup si dám a klienti ze Sociálně terapeutických dílen. A pokud jste nedorazili a neochutnali luxusní máslové sušenky s rozmarýnem, přišli jste opravdu o hodně! 

Jsme rádi že nás navštívil také primátor města Ostravy pan Tomáš Macura, který se velmi zajímal o naši činnost a problematiku lidí s duševním onemocněním. Statutární Město Ostrava je naším stálým poskytovatelem dotací a my se těšíme na další spolupráci.

Povídali jsme si, vyráběli jsme origami ptáčky, nakupovali v šicí dílně a dobře se bavili. 

Myslíme si, že toto Setkání spolu se velice povedlo a už teď se těšíme na příští rok, až pro vás zase vymyslíme něco báječného. 

Setkání spolu je již tradičně součástí našich osvětových činností a finančně jej podpořily Moravskoslezský kraj, Nadace Umění pro zdraví a Moneta Money Bank. 

Akci Setkání spolu 2022 finančně podpořili

Moravskoslezský kraj, Moneta Money Bank a Nadace Umění pro zdraví