Nadace ČEZ - Rozvoj finanční stability ve Spirále Osrava

01.04.2021

Chceme posílit stabilitu celé organizace fundraisingovými aktivitami a lepší komunikací s veřejností. V této oblasti ale zároveň vidíme příležitost pro seberealizaci a profesní rozvoj lidí se zdravotním handicapem na pracovních pozicích v oblasti fundraisingu a PR. Proto jsme nově vytvořili chráněná pracovní místa v naší společnosti a dosáhli dvojitého dopadu. Dar nadace ČEZ je určen k částečnému pokrytí mezd na těchto pozicích vyhrazených lidem se zdravotním postižením, které nepokryjí příspěvky úřadu práce a k nákupu technického vybavení.


Přínos pro organizaci/klienty soc.služeb

Přínosem projektu bude rozšíření finančních zdrojů Spirály Ostrava i do budoucnosti, vytvoření a udržení 4 chráněných pracovních míst pro lidi se zdravotními handicapy, posílení pozice organizace sociálních služeb, zlepšení komunikace s veřejností a zvýšení PR aktivity. Obzvláště v této době kdy čelí lidé v důsledku pandemie zvýšení psychické zátěže a většímu počtu psychických problémů. Je důležité, aby se o sociálních službách a organizacích, které je mohou podpořit vědělo, aby o nás bylo slyšet.

Osoba odpovědná za projekt

Barbara Nováková, finanční a projektová manažerka

barbara.novakova@spirala-ops.cz

Projekt "Rozvoj finanční stability ve Spirále Ostrava" finančně podpořila Nadace ČEZ. Finanční podpora byla využita k částečnému pokrytí mezd na pozicích vyhrazených lidem se zdravotním postižením a nákupu technického vybavení a kancelářských potřeb.