Nadace OSF a Nadační Fond Hyundai – Stabilnější Spirála díky fundraisingu

11.08.2022

Realizace projektu: 

1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Náplň projektu:

Dar NF Hyundai je určen k dofinancování aktivit v oblasti fundraisingu a marketingu, zlepšení komunikace s veřejností a dárci, protože zásadním problémem je nedostatečné financování z jiných zdrojů.

Díky Nadaci OSF - Hyundai jsme vytvořili chráněná pracovní místa v oblasti fundraisingu a marketingu a věnujeme intenzivní pozornost rozvoji těchto oblastí v organizaci. Na těchto pracovních místech zaměstnáme díky financování OSF Hyundai kolegy se zdravotním postižením, poskytneme jim naše zkušenosti, vzdělání a budeme spolupracovat také s externími specialisty a odbornými konzultanty. Díky provedení analýz a vyhotovení fundraisingového a marketingového plánu povedeme úspěšnější a kvalitnější kampaně, které dostanou informace o našich aktivitách k více lidem.

Cíle projektu a jeho dopady:

1. Udržení tří chráněných pracovních míst v oblastech fundraisingu a marketingu po dobu alespoň 1 roku.

Dopady - seberealizace a kontinuální podpora pro cílovou skupinu lidí se zdravotním postižením.

2. Vytvoření fundraisingového plánu, vytvoření marketingového plánu na 1 rok, nastavení marketingové a FR strategie s podporou externích odborníků

Dopady - vytvoření podmínek pro zlepšení komunikace s veřejností, lepší informovanost veřejnosti v oblasti duševního zdraví a navázání kontaktů s komunitou.

Aktivity projektu:

1. Vytvoření týmu ve Spirále, který se bude věnovat rozvoji fundraisingových a marketingových aktivit, rozdělení rolí, nastavení způsobu spolupráce a interní komunikace, rozdělení pracovních úkolů. ( leden - únor 2022)

Cílem aktivity je efektivní nastavení spolupráce, některé pracovní pozice již existují a jsou obsazeny, některé budeme teprve obsazovat. Každý tým potřebuje svá pravidla a organizace pro naplňování svých cílů.

2. Výběr a oslovení externích konzultantů a specialistů. Zahájení spolupráce. (únor 2022)

Cílem je získání odborné podpory v oblasti fundraisingu a marketingu.

3. Analýza stavu fundraisingu a marketingu ve Spirále s podporou externích odborníků. ( březen 2022)

Cílem je ujasnění aktuálního stavu a nastavení výchozího bodu pro další rozvoj a práci organizace.

4. Vytvoření fundraisingového a marketingového plánu na r. 2022 vycházejícího z analýzy a cílů organizace (březen 2022)

Cílem je konkretizace fundraisingových a marketingových aktivit a stručný popis jejich naplňování k lepší efektivitě.

5. Realizace fundraisingových a marketingových aktivit dle plánu týmem Spirály. (duben - prosinec 2022)

Cílem je dosažení zlepšení informovanosti veřejnosti o činnosti Spirály, získání dalších finančních zdrojů od firemních i individuálních dárců pro provoz organizace.

6. Vyhodnocení realizovaných aktivit, vyhodnocení projektu a příprava vyúčtování. (prosinec 2022)

Odpovědná osoba:

Barbara Nováková

barbara.novakova@spirala-ops.cz


Nadpis textu