NF Tesco - Zachraň práci

01.09.2021

Cílem projektu "Zachraň práci" je udržet stávající chráněná pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením Spirále Ostrava, kterým by se práce v dnešní situaci hledala jen velmi obtížně.

realizace projektu: 1. 8. 2021 - 31. 1. 2022

Zaměření projektu: Pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám  

Cílená skupina projektu: Zdravotně znevýhodnění

osoba odpovědná za projekt:

Barbara Nováková, Finanční a projektová manažerka

barbara.novakova@spirala-ops.cz

Nyní je ohrožena udržitelnost pracovních míst našich zaměstnanců s duševním onemocněním, které zaměstnáváme v oblasti údržby zeleně, administrativy, šicí dílny a cateringu, ten je z důvodu zrušení akcí vlivem coronaviru a tím výpadků vlastních příjmu nejvíce ohrožen. Museli jsme začít uvažovat, jak finančně zajistit další chod bez větších dopadů na naše hlavní cíle - zaměstnávání zdravotně znevýhodněných kolegů ze Spirály, protože nová práce se právě jim bude nyní hledat opravdu obtížně.

Výstupem projektu je zachování chráněných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením ve Spirále Ostrava.