Nominovali jsme naši kolegyni na Cenu Olgy Havlové!

28.04.2023

Cena Olgy Havlové je prestižní ocenění, které upozorňuje na životy lidí se zdravotním postižením, kteří i přes svůj handicap podávají pomocnou ruku druhým. Poprvé byla vyhlášena už v roce 1995 a od roku 2017 je možné hlasovat pro nominované kandidáty v Ceně veřejnosti. 

Nominace

My jsme se tento rok rozhodli nominovat naši peer konzultantku a báječnou kolegyni Lenku Košákovou, která si ji bezpochyby zaslouží.

Říká se, že práce sociálního pracovníka je poslání. Lenka ji vykonávala svědomitě třináct let a byla v práci i v osobním životě spokojená. Takto to vypadalo pohledem z venku. Zažívala dobré nálady, pak zase propady do depresivní nálady. Zdraví ji komplikovaly časté migrény a Lenka začala zkoumat příčiny svých zdravotních potíží a hledat pro sebe potřebnou pomoc. Díky práci na sobě a pečlivosti lékařů se vrátila z jednoho vyšetření s diagnózou bipolární afektivní poruchy.

Lenčina cesta

To byl začátek pátrání, jak může Lenka s touto nemocí žít a pracovat. Dostala se k procesu zotavení, což je hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná.

Lenka se dala touto cestou, absolvovala kurzy pro peer pracovníky a stala se peer konzultantkou. Svou osobní těžkou zkoušku se rozhodla proměnit v něco dobrého. Peer je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který je schopen tuto zkušenost předávat dál. Začala pracovat ve Spirále Ostrava, z.ú., kde už dva roky v sociální rehabilitaci Na Jihu předává naději lidem v různé fázi zotavení z duševního onemocnění, ale také jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou v procesu nemoci s nimi.

Umí pracovat se svou energií, nadále se vzdělává, vnáší podněty do týmu a spolupracuje multidisciplinárně nejen se sociálními pracovnicemi, ale také s psychiatrickými sestrami a doktorem psychiatrie. Své poselství (schopnosti) předává také studentům středních škol v rámci preventivního programu zaměřeného na duševní zdraví "Blázníš! No, a? se Spirálou Ostrava". Zapojuje se do besed se studenty, provází praxemi v rehabilitaci, účastní se destigmatizačních akcí.

O své práci s klienty Lenka říká:

"Důležité je respektovat našeho klienta. Má svoji cestu a svůj čas. Musí si přijít na věci sám. Jeho zotavení je o tom, aby se v tom svém životě cítil dobře a sžil se s nemocí. Nedávám mu žádné rady, co by měl udělat. Zotavení někdy u klientů může trvat dva roky nebo až deset let. Pro mě je to cesta. Cesta k plnohodnotnému životu. Člověk se natolik smíří se svou nemocí, že se dokáže postarat sám o sebe. Když jsem dělala sociální práci, snažila jsem se těm lidem co nejvíce pomáhat. Teď přistupuji ke každému klientovi jinak. Klientům pomáhám zvýšit jejich sebevědomí a sebehodnotu. Hodně sdílím své zkušenosti a bavíme se o obavách nebo o tom, co člověk prožívá. Jak to má. Může být i nějaká aktivita nebo sedíme jen v tichu. Je to o jeho stavu a o respektování klienta, co potřebuje."

Každou životní cestu si musí člověk udržovat a pečovat o ni. Lenka je průkopnicí a zakladatelkou pozice peer asistenta ve Spirále, díky ní má tato pozice svá pravidla a rámec. Dokázala skloubit vědomosti sociální pracovnice a peer asistentky s něžností sobě vlastní. Je to člověk, kterého si váží naši klienti či zájemci o sociální službu, váží si jí multidisciplinární tým i další pracovníci Spirály. Lenka je zároveň životní partnerkou, sestrou, dcerou, tetou, kamarádkou a členkou táborové party. Velmi ráda vaří a peče, doma sportuje na trampolíně a s kamarády chodí na badminton, pěstuje květiny, čte knihy a ráda (si) zpívá.

Pro Spirálu Ostrava je radost s ní spolupracovat.

Lenka se sice do užšího výběru na získání ceny nedostala, ale pro nás je vítězkou i bez ocenění! Děkujeme Leni 🙂