Rozšíření týmu

25.05.2022

Lidí s psychickými problémy přibývá, nezisková organizace Spirála Ostrava rozšiřuje svou činnost


Důsledky pandemie covidu-19 ale také válka na Ukrajině zapříčinily zvýšenou poptávku po sociálních službách v oblasti psychologické pomoci. 

Tento trend čím dál více pociťují i v neziskové organizaci Spirála Ostrava, která se proto rozhodla rozšířit svůj tým a posílit služby poskytované klientům. Dva noví zaměstnanci nastoupí do týmu sociální rehabilitace, nově bude mít Spirála také člověka věnujícího se komunikaci, marketingu a péči o vztahy s dárci a podporovateli, což je pro fungování organizace tohoto typu nezbytné. Další tři kolegové obsadí místa vyhrazená pro lidi s handicapem, a to v cateringových a úklidových službách či na pozici asistenta IT. 

Po rozšíření bude mít Spirála téměř 70 zaměstnanců a díky novým kolegům bude moci obsloužit ročně o přibližně 30 klientů více, což představuje v porovnání se současným stavem 30% narůst. 

"Dlouhodobě vnímáme zvýšenou potřebnost komunitních služeb našeho typu. Celková společenská situace je nestabilní, lidé na sobě pociťují důsledky pandemie covidu-19 a k tomu se přidávají obavy kvůli válce na Ukrajině a jejím širším sociálním a ekonomickým dopadům. Doléhá tona nás všechny. Pro určitou skupinu lidí, kteří mají vyšší psychickou zranitelnost, už to všechno může být příliš," vysvětluje ředitelka neziskové organizace Spirála Ostrava Eva Krestová. 

Na nárůst psychických potíží v české populaci odborníci upozorňují dlouhodobě a tento trend také potvrzují data Národního ústavu pro duševní zdraví, z nichž je patrné zvyšování počtu úzkostných poruch, depresivních stavů a sebevražd. 

Psychické potíže se zdaleka netýkají pouze dospělých, ale čím dále častěji také dětí a mladistvých. "Díky rozšíření našeho týmu se budeme moci aktivněji věnovat také preventivním programům na školách. Mladí lidé jsou -co se týče rozvoje duševních problémů a onemocnění -zranitelnou skupinou a naším cílem je poradit jim, jak mohou pečovat o své duševní zdraví a co dělat v případě, kdy duševní problémy postihnou přímo je nebo někoho z jejich blízkých," jmenuje některá témata připravovaných preventivních programů na ostravských školách Eva Krestová.