Setkání spolu 2023

14.09.2023

Setkáme se spolu v Akordu? 

Srdečně vás zveme na tradiční Setkání spolu, v rámci kterého se letos koná inspirující beseda s názvem "Normální šílenství," kterou pořádá naše organizace. Tato událost se koná v rámci mezinárodních Týdnů pro duševní zdraví a je určena všem, kteří se zajímají o duševní zdraví a chtějí přispět k jeho destigmatizaci.

Datum: 4. října

Čas: 16:00

Místo: Kulturní dům Akord, Náměstí SNP, Zábřeh

Na této besedě budou hovořit odborníci z oblasti psychiatrie a psychologie, kteří nám přiblíží různé aspekty duševního zdraví a nemocí. Budete mít možnost naslouchat jejich zkušenostem a názorům, ale také se zapojit do diskuse a položit otázky.

Besedující:

Jiří Pasz: Novinář, fotograf, cestovatel a autor knihy "Normální šílenství." Na besedě nám přiblíží svůj osobní příběh a boj s duševními výzvami.

Michal Raszka: Psychoterapeut a psychiatr, který se specializuje na propojení těla a mysli, úzkosti, traumata, a mnoho dalšího.

Magdaléna Opělová: Klinická psycholožka, která se specializuje na terapii traumatu a má bohaté zkušenosti s prací se slovem, emocemi a tělem.

Beseda "Normální šílenství" slouží jako platforma pro otevřenou a konstruktivní diskuzi o duševním zdraví a ukazuje nám, že každý z nás může být součástí řešení a podpory této důležité oblasti.


Těšíme se na vaši účast a na společné sdílení poznatků a zkušeností. Duševní zdraví je naší společnou záležitostí, a společně můžeme udělat rozdíl.
 

Děkujeme za finanční podporu konání této destigmatizační akce Moravskoslezskému kraji a Nadaci umění pro zdraví.

Přijďte se k nám připojit a setkat se s námi ze Spirály Ostrava na naší tradiční akci Setkání spolu, tentokrát v Akordu!