Spirála21 - Nový prostor, nové možnosti i tým

21.03.2021

Neustupující pandemie koronaviru způsobuje stále častěji psychické problémy i u lidí, kteří by za běžných okolností odbornou pomoc zřejmě vůbec nepotřebovali. Nezisková organizace Spirála Ostrava, která se dlouhodobě věnuje podpoře duševního zdraví, kvůli vzrůstající poptávace plánuje v Ostravě otevřít nové prostory. Odborníci různých specializací budou veřejnosti nabízet pomoc, skupinové terapie i workshopy. Na podporu projektu otevře Spirála Ostrava sbírku na portálu darujme.cz.

Dárcovská výzva na darujme.cz - https://www.darujme.cz/projekt/1204445

"Vnímáme, že situace není dobrá a řada psychickým problémů se u lidí teprve projeví. Podle průzkumů Národního ústavu pro duševní zdraví důsledky sociální izolace těžce dopadají zejména na mladé lidi. Depresivní stavy přepadají i ty, kteří dosud byli bez problémů. Proto je pro nás zásadní rekonstrukce objektu na ul. J.Matuška v Ostravě, která nám umožní rozšíření našich služeb a vznik multidisciplinárního týmu. Ten bude složený ze zdravotníků, sociálních pracovníků a lidí s vlastní zkušeností se zvládáním následků duševní nemoci, říká Eva Krestová, ředitelka neziskové organizace Spirála Ostrava.

Vyzýváme veřejnost i firmy v Moravskoslezském kraji, aby se zapojili do veřejné sbírky, která umožní rozšíření stávajících prostorových i personálních kapacit: "Současné prostory dovolí pomoci průměrně 120 lidem během jednoho roku, není v nich však možné pořádat skupinové terapie, či rozšířit tým o zdravotníky. Poptávka po pomoci nicméně stále stoupá. Spirále se podařilo využít příležitost a získat větší prostor patřící Městskému obvodu Ostrava - Jih, který však musí projít modernizací a úpravou. Tu ale zcela nepokryjí příjmy z veřejných zdrojů, ani sociálního podnikání, jež je současnou situací paralyzováno", dodává Eva Krestová.

Dárcovská výzva na darujme.cz - https://www.darujme.cz/projekt/1204445