Týdny pro duševní zdraví se Spirálou Ostrava

14.11.2023

Naše psychické zdraví už není jen téma zastrčené do posledního šuplíku v oblasti zájmu. Zejména mladá generace si důležitost duševní pohody nejen uvědomuje, ale je také otevřená diskusi a seberozvoji. Nachystali jsme letos zajímavé aktivity a to nejen pro mladé, pojďme si spolu připomenout, co všechno jsme společně v Týdnech pro duševní zdraví letos realizovali. 

Setkání spolu - 4. října beseda na téma knihy "Normální šílenství" v Akordu

V rámci akce Setkání spolu jsme uspořádali besedu s jejím autorem a publicistou Jiřím Paszem, psychiatrem a psychoterapeutem Michalem Raszkou a psycholožkou Magdalénou Opělovou  v Kulturním domě Akord Ostrava - Zábřehu.

Kromě besedy "Normální šílenství" bylo možné zakoupit si výrobky z chráněné šicí dílny a od našich klientů sociálně terapeutických dílen, dozvědět se něco o činnosti Spirály a vychutnat si výborný catering z chráněného zaměstnávání.

Mluvili jsme o tom, co je vlastně duševní zdraví a co duševní nemoc, zdali dokážeme dobře poznat a definovat hranice a jaká duševní hygiena je dobrá - co funguje a co nefunguje. Potěšilo nás, že jsme se v Akordu setkali s více než 50 návštěvníky a těšíme se na příští rok.

Destigmatizační výstava v Kulturním domě K-TRIO po celý listopad

Návštěvníci K-tria v Hrabůvce si mohou prohlédnout informační cedule o duševním zdraví. Získají tak přehled nejen o psychickém onemocnění, faktech a mýtech o duševním zdraví, ale také si mohou přečíst příběhy lidí se zkušeností s duševním onemocněním a získat tak třeba i jiný pohled na lidi mezi námi. 

Putovní destigmatizační výstava na školách + preventivní programy Blázníš, no a?

Výstava Fakta a mýty o duševním zdraví je také ke shlédnutí a hlavně čtení v putovní podobě na školách v rámci Moravskoslezského kraje a my věříme, že jich ještě dost navštíví. O výstavu je zájem zejména v souvislosti s našimi realizovanými preventivními programy na školách Blázníš no a?

Školský den trvá přibližně šest hodin, samotný program je rozdělen do tří fází, během nichž lektoři nejprve zmapují znalosti žáků a studentů, navodí důvěrnou atmosféru. Ve druhé části programu pracují studenti ve skupinkách – zamýšlí se, diskutují a zpracovávají kreativně, např. formou scénky, zvolené téma, které následně představí ostatním a společně s lektory jej více probírají. V závěrečné fázi dostává slovo náš peer pracovník, který má zkušenosti s psychiatrickou nemocí a péčí, svůj příběh má zpracovaný a je připravený jej sdílet a předávat dál. I díky tomu vzniká prostor pro diskusi. "Samotné téma školského dne často vyplyne z rozhovorů se studenty. V některých třídách mají povědomí o psychickém zdraví větší než v jiných. Proto vždy na úvod navodíme atmosféru a bavíme se o psychice všeobecně. Podle znalostí mladých lidí poté řešíme určitá témata. Necháváme také studenty rozhodovat o tom, co chtějí a nechtějí probírat," přibližuje způsob vedení programů Helena Křemenová, moderátorka programu a vedoucí sociální služby ve Spirále. 

Setkání školských a psychiatrických odborníků k tématu duševní zdraví dětí a mládeže ve Spirále 8.11.

K jednomu stolu jsme pozvali zástupce škol - školní metodiky prevence, výchovné poradce či školní psychology, psychiatry z ostravské fakultní nemocnice i zástupce ze sociální oblasti. Cílem bylo poskytnout odborníkům ze školství možnost otevřeně diskutovat s dětskými psychiatry o tom, s jakými problémy se nyní na školách potýkají a získat také nové vhledy na problematiku práce s mladistvými a dětmi s psychickými problémy.

"Přicházím s velkým zájmem o toto téma. Uvítala bych pravidelné konzultace s psychologem, případně jiným odborníkem, který by mě profesně navedl na řešení nejčastějších situací, se kterými se u žáků v rámci individuálních rozhovorů setkávám," říká Sabina Paťorková, ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie v Ostravě.

Diskusí nás provedli odborníci na dětské psychické zdraví MUDr. Genovéva Almássy a MUDr. Jan Uhlíř. Ústředními tématy bylo sebepoškozování u dětí a mládeže a úloha škol při prevenci v oblasti duševního zdraví. 

Potěšil nás také mediální zájem o tato témata. Mediální výstupy bylo možné shlédnout např. v Událostech z regionu

Naše letošní aktivity se dost točili kolem tématu prevence a duševní zdraví dětí a mládeže. Nejen my cítíme, že témata ve společnosti rezonují a je třeba jim věnovat pozornost. I na našem setkání se zástupci ze škol zaznělo, že psychiatrů a psychologů je nedostatek a ještě dlouho to tak bude. Pojďme se tedy zaměřit na prevenci a měnit to, co měnit sami můžeme. 

Děkujeme za finanční podporu projektu Setkání spolu 2023 Moravskoslezskému kraji, Nadaci umění pro zdraví a projektu Blázníš no a? se Spirálou Ostrava MŠMT.