Ve Spirále se věnujeme posílení uvnitř organizace

02.06.2022

Co to pro nás znamená posílení naší organizace? Např. zlepšení naší interní komunikace mezi sebou a našimi týmy, zaměření se na jasnou formulaci VIZE, zefektivnění našich procesů apod. Všichni, kteří za sebou máte růst neziskovky nebo firmy určitě tušíte, proč jsme se do toho pustili. A protože profesionalizaci myslíme vážně, využíváme k tomu veškeré podporu pro NNO, která je pro nás dostupná. 

Právě nyní na konci května jsme úspěšně završili absolvování  tříměsíčního akceleračního programu NGO Excellence, který pořádá Svět neziskovek ve spolupráci s Českou spořitelnou. Programu, zaměřeného na seberozvoj a profesionalizaci, se zúčastnilo pět neziskových organizací z různých částí Česka, Spirála byla jediným zástupcem z Moravskoslezského kraje a moc jsme si to společně s ostatními neziskovkami užili.

V programu NGO Excellence jsme se zaměřili na vylepšení svých interních procesů při práci se zaměstnanci včetně vnitřní komunikace.  "Získali jsme spoustu inspirace a nápadů, jak vést naši Spirálu tak, aby byla bezpečným místem k seberozvoji našich klientů i zaměstnanců. Také jsme řešili, jak si udržet dobré vztahy přes narůstající počet zaměstnanců a agendy, kterou musíme zvládat. Je to pro nás výzva, protože jsme začínali před 10 lety se sedmi zaměstnanci a po aktuálně probíhajícím rozšíření týmu nás bude téměř 70. A víme, že růst ještě budeme vzhledem ke stoupající poptávce po našich službách zaměřených na lidi s duševním onemocněním," vysvětluje ředitelka Spirály Ostrava Eva Krestová.

Program NGO Excellence určitě můžeme všem rozvíjejícím se neziskovkám doporučit. 


Spirálu Ostrava finančně podpořila také Nadace OSF

Změny nastartované v programu NGO Excellence využijeme v navazujícím projektu s názvem "Spirála Ostrava stabilnější díky evaluaci", který finančně podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Jeho cílem je podpora občanské společnosti, posílení kapacit neziskových organizací, ale také inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Díky finanční podpoře Nadace OSF můžeme mimo jiné rozšířit tým v oblasti lidských zdrojů a komunikace, což jsou pracovní pozice, na něž se shánějí zdroje obtížně a přitom jsou zásadní pro další fungování rostoucí organizace. 

Změň společnost. S odvahou.

Nadace OSF jako jedna z mála umožňuje podpořit projekty na posílení interních kapacit organizací a to je právě to, co velmi potřebujeme pro naši udržitelnost. Organizace roste a s tím rostou nároky na management a finanční zajištění. Musíme umět vést více týmů, musíme umět udržovat vztahy s našimi podporovateli a musíme se učit pečovat o své zaměstnance. Jinými slovy je potřeba stoupající nároky na nás vyvážit stoupajícími zdroji, abychom to zvládli a ustáli z dlouhodobého hlediska i my. Je známo, že pokud chcete někomu pomáhat, musíte nejdříve umět pečovat sám o sebe, aby bylo z čeho dávat, podotýká Eva Krestová.

Více o programu ACF

Program Active Citizens Fund funguje v Česku od září 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V Česku jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českem a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

activecitizensfund.cz