Hodnoty a vize naší Spirály

Jaká je ve Spirále firemní kultura? A kam směřuje naše každodenní úsilí a nasazení? 

Naše vize: 

Společně tvoříme svět,
ve kterém každý i přes překážky najde svou cestu ke smysluplnému životu.

Ve Spirále se řídíme hodnotami, které jsou pro nás důležité a dávají směr naší práci. Sdělují, jak to chceme dělat a na co u nás klademe důraz. 


Podpora

Umíme si navzájem nabídnout pomocnou ruku, máme k sobě důvěru a zakládáme si na přátelském prostředí.

Respekt

Respektujeme lidskou důstojnost a jedinečnost každého z nás, a proto přistupujeme k lidem s pochopením k jejich osobnostem. Ukazujeme společnosti, že i lidé s duševním onemocněním si zaslouží respekt.

Seberealizace

Je pro nás důležité moci se uplatnit, získat vnitřní jistotu a vážit si sami sebe.

Příležitost

Uvědomujeme si, že ne všichni mají stejné příležitosti k dosažení svých snů. Společně se snažíme vytvořit místo, kde šanci může dostat každý - možnost splnit si svůj sen nebo možnost pomoci splnit sen druhým.

Rozvoj a růst

Motivujeme uživatele a zaměstnance k osobnímu a pracovnímu rozvoji, vedoucímu k plnohodnotné a udržitelné kvalitě života. Zároveň je naším cílem postupný a udržitelný rozvoj naší organizace.