Nový prostor pro duši v Ostravě

Prostor se nám povedlo získat, musíme ho však zmodernizovat a zútulnit, abychom mohli nabídnout nové služby. Díky pandemii COVID-19 bude naši podporu potřebovat mnohem více lidí. Naše kapacity nestačí už teď. Proto potřebujeme nové větší místo, sestavujeme multidisciplinární tým a nabídneme skupinové terapie i podporu ve spolupráci se zkušenými zdravotníky. Aby se vše povedlo, potřebujeme vaši finanční pomoc. 

 

"Vnímáme, že situace není dobrá a řada psychickým problémů se u lidí teprve projeví. Podle průzkumů Národního ústavu pro duševní zdraví důsledky sociální izolace těžce dopadají zejména na mladé lidi. Depresivní stavy přepadají i ty, kteří dosud byli bez problémů. Proto je pro nás zásadní rekonstrukce objektu na ul. J.Matuška v Ostravě, která nám umožní rozšíření našich služeb a vznik multidisciplinárního týmu. Ten bude složený ze zdravotníků, sociálních pracovníků a lidí s vlastní zkušeností se zvládáním následků duševní nemoci", říká Eva Krestová, ředitelka neziskové organizace Spirála Ostrava.

Proč to děláme 

Multidisciplinární tým

Složený ze zdravotníků, sociálních pracovníků a lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, kteří ho zvládli.

Skupinové terapie

Práce ve skupině, znamená sdílení a vzájemnou podporu. Všichni máme různé potíže, každý ale může přispět svým pohledem, či příběhem.

Vyšší kapacita

Díky pandemii COVID-19 naši podporu potřebuje mnohem více lidí. Následky pandemie se teprve projeví. Bude to výzva. Musíme se připravit.

Pohodlí pro klienty i tým

Příjemné prostředí je pro duševní pohodu a chystané skupinové terapie nezbytné. Možnost občas relaxovat pak pomůže našim klientům i nám.

Nižší náklady

Některá pracoviště budeme moci sloučit a ušetřit tak provozní náklady celé Spirály Ostrava.

Prevence duševního zdraví

Nový prostor nám umožní pořádat besedy s odborníky, přednášky a workshopy pro širokou veřejnost. 

Multidisciplinární tým

Tým složený ze zdravotníků, sociálních pracovníků a lidí s vlastní zkušeností se zvládáním následků duševní nemoci bude moci pomáhat lidem rychleji, účinněji a se širším spektrem problémů, než doposud. 

Nový prostor

Nové prostornější zázemí nám umožní začít pořádat skupinové terapie a pomoci tak většímu počtu lidí za stejný čas. Náš tým si také konečně bude mít kde odpočinout a klientům se příjemné a moderní prostředí usnadní uzdravení.

Tak prostor který jsme získali, vypadá teď, s vaší pomocí z něj uděláme příjemné příjemné místo, plné pozitivní energie.

Více, než jen dobrý pocit

Každý dobrý skutek, bude po zásluze odměněn. Nezapomeňte, že dar neziskové organizaci si můžete odečíst z daní a to ve výší 30% ze základu daně fyzické osoby.

Více informací 

Když chce pomoci firma

Právnické osoby (firmy) mají také možnost odečíst si dar z daní. Pro tento rok platí, že to může být až 30 % sníženého základu daně (více informací) u větších darů se navíc můžeme domluvit na společné marketingové podpoře. Např. pro vás natočíme video, vymyslíme obsah na sociální sítě nebo pro vás připravíme catering.