Sociálně terapeutické dílny

Od 1. 7. 2020 na adrese Čujkovova 30, Ostrava - Zábřeh

"První epizoda se sociálně terapeutickými dílnami byla jako vysvobození z domácího vězení, ale neměla dlouhého trvání. Po dlouhé odmlce jsem se rozhodla, že zkusím štěstí ještě jednou. Opět se učím jezdit autobusem a setkávat se s lidmi, což pro mě bylo vždy důležité, ale při mých problémech zároveň dost obtížné. Práce se pro mne stává vlastně takovou terapií. Pokud mi to stav dovolí, pociťuji nyní i více radosti. Postupně se cítím lépe a lépe hlavně díky tomu, že vše zvládám. Pro mě je slovo "zvládnout" velmi důležité - zvládám opět jezdit autobusem a pracovat v kuchyni. "

Daniela

Služba podporuje lidi s duševním onemocněním, kteří se chtějí více posílit v pracovní oblasti.

Pomůžeme vám:

 • připravit se na nároky spojené se zaměstnáním,
 • trénovat pracovně-denní režim
 • získat pracovní tempo
 • zvládat pravidelnou docházku
 • spolupracovat s kolegy
 • komunikovat na pracovišti
 • pracovat s vlastní únavou
 • najít možnosti seberealizace
 • získat dovednosti při oslovování zaměstnavatelů, tvorbě životopisu, vyhledávání pracovních nabídek atd.

Schůzka se sociální pracovnicí

Během osobní schůzky probereme, co byste chtěli ve svém životě změnit v oblasti svého pracovního uplatnění, na čem chcete pracovat.

Jak pomáháme?

Prostřednictvím tréninku reálných pracovních činností a nácviků:

 • při úklidech
 • v kuchyni
 • ve výrobní dílně, kde před-připravujeme, vyrábíme, nebo kompletujeme funkční nebo dekorativní produkty

Domluva je vždy společná a individuální, podle vašich potřeb (kdy, co a jak)

Dáváme Vám příležitost být užiteční, dělat něco pro lidi kolem sebe a zároveň pracovat na sobě.

Pro více informací kontaktujte sociální pracovnice:

Radka Lamková - 731 079 204, std@spirala-ops.cz

Martina Kroupová - 608 861 149, martina.kroupova@spirala-ops.cz 


Sociálně terapeutické dílny

Posláním sociálně terapeutických dílen je dlouhodobá a pravidelná podpora lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit a v důsledku toho jsou znevýhodněni na otevřeném nebo chráněném trhu práce.

Rozsah poskytované sociální služby

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

4. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Nácviky dovedností probíhají v moderní tréninkové kuchyni na pracovišti Čujkovova 40a a ve výrobní dílně. 

Cíle služby

 1. Osvojit si sociální a pracovní návyky a dovednosti na takové úrovni, která vám může pomoci uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce.
 2. Nalézt své uplatnění a seberealizaci ve smysluplné pracovní činnosti v bezpečném prostoru sociální služby.
 3. Posílit se v dodržování pravidelného režimu - denního, pracovního či volnočasového.
 4. Osamostatnit se v péči o svou osobu.
 5. Posílit se v komunikaci a mezilidských vztazích.

Sociální služba je realizovaná v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence 3" na roky 2020-2021, Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem.

Poskytovaná podpora

V čem Vám můžeme pomoci

 • práce (např. obava z pracovního uplatnění, motivace k pracovní činnosti, absence pracovních zkušeností, dovedností, návyků a kompetencí, povědomí o vhodném pracovním uplatnění, absence pracovního režimu, postupné zvyšování nároků na svou osobu),

 • seberealizace (např. absence nebo nedostatek příležitostí pro smysluplnou činnost, denní či volnočasový režim, kontakt se sociálním prostředím),

 • kontakt s přirozeným prostředím (např. kontakt s lidmi, vyhledávání informací pro každodenní život, kontakt s okolím - běžné instituce a služby, potencionální zaměstnavatelé, informace o dalších možnostech pracovního uplatnění, službách a zdrojích pomoci, vyřizování různých dokumentů),

 • komunikace (např. oslabení schopnosti komunikace, komunikace v pracovní skupině),

 • péče o svou osobu (např. základní hygienické návyky, přiměřená péče o zevnějšek, péče o oděvy, stravovací návyky, orientace v nemoci, orientace v možnostech odborné péče).

Podmínky služby

Služba je poskytována ambulantní formou

 • Kapacita ambulantní služby: 10 uživatelů
 • Sociální služba je poskytována bez úhrady mimo stravu a pitný režim. 
 • Řídíme se Zásadami pro pracovníky v sociálních službách.
 • Máte zájem o sociální službu? Domluvte si schůzku se sociální pracovnicí, ochotně Vám vysvětlí náležitosti k přijetí.

Provozní doba poskytování sociální služby: 

Po - Pá, 7:30 - 15:30


Helena Křemenová

 vedoucí sociální služby
  tel. 608 970 016, helena.kremenova@spirala-ops.cz


Uživatelé navštěvující sociální službu sociálně terapeutických dílen mají příležitost:

Sociálně terapeutické dílny


Čujkovova 30

700 30 Ostrava Zábřeh

Helena Křemenová, 608 970 016

helena.kremenova@spirala-ops.cz