Slavnostní otevření Soc.rehabilitace Na Jihu

04.06.2018

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření nového pracoviště Sociální rehabilitace Na Jihu na ulici Volgogradská 2424/74, a to 12.června 2018.

"Posláním sociální rehabilitace je podpora lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji vlastními silami řešit. Spirála jim pomáhá například v tom, aby se naučili soběstačnosti a komunikaci. Nejvíce přitom uživatelům prospívají rozmanité aktivity. Jejich cílem je, aby se cítili užiteční a dokázali se uplatnit v životě, i když mají výrazně ztíženou situaci," vysvětluje zástupkyně ředitelky společnosti Spirála Eva Krestová.

Pomoc Spirály vyhledávají nejčastěji lidé s bipolární afektivní poruchou (dříve maniodepresivní psychóza), schizofrenií či poruchami osobnosti. Společnost zaměstnává v chráněných podmínkách také zaměstnance se zdravotním postižením, kteří dříve prošli právě sociální rehabilitací.

"Duševní nemoc není mentální retardace, jak se veřejnost často mylně domnívá. Jedná se o onemocnění, které vzniká v průběhu života. S inteligencí ale nemá nic společného. Přicházejí k nám ti, kteří chtějí svůj život změnit a my jim nabízíme příležitost. Mohou zdepracovat např. na své připravenosti ke vstupu do zaměstnání. Ve Spirále nabízíme zaměstnání v chráněných podmínkách na přípravě cateringů, v údržbě zeleně, na obsluze v Kafárně v Porubě nebo uklízet v budově G centra na Náměstí SNP v Zábřehu, kde sídlíme," přibližuje Krestová s tím, že v poskytování sociální rehabilitace má organizace zkušenosti již 15 let.

Součástí nového pracoviště je také šicí chráněná dílna se 4 zaměstnankyněmi. Zde se vyrábějí pěkné a užitečné věci, jako jsou např. baťůžky, podsedáky nebo kuchyňské chňapky. Výrobky se šijí na zakázku, některé se prodávají v obchůdku v Bílovci, v Ostravě a časem budou lidé moci podpořit provoz dílny i přes nákupní portal Fler.cz.

Pracoviště vzniklo díky finanční i partnerské podpory Nadace ČEZ, firem Vyncke a Allen a Overy, města Ostrava, Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě městského obvodu Ostrava - Jih, který Spirále prostor pronajímá.

Nové pracoviště Sociální rehabilitace Na Jihu je otevřeno v pracovní dny od 7 do 16 hodin.