Projekty-kategorie

Projekt směřuje k profesionalizaci celé organizace Spirála Ostrava a tím také ke zlepšení poskytování našich služeb lidem se zdravotním postižením a také našim zákazníkům. Umožní nám především další rozvoj na stabilizovaných základech a s podklady auditu, které budou výchozím bodem pro další rozvoj. Díky finanční podpoře Active Citizens Fund...

Projekt "Blázníš? No a! se Spirálou Ostrava" je postaven na již fungujícím preventivním programu "Blázníš? No a!" (dále BNA), který vznikl v Německu v roce 2000. Organizace Fokus Praha jej realizuje od roku 2012 a postupně se tento úspěšný program rozšiřuje i do dalších krajů. V rámci Moravskoslezského regionu je teprve na rozjezdu, nicméně...

Cílem projektu je analyzovat aktuální stav bezpečnosti dat, následně přijmout opatření ke zlepšení situace a ošetřit jedno z možných rizik pro dlouhodobou udržitelnost organizace. Opatření budou přijata jak v oblasti technického zajištění, tak v oblasti prevence na straně zaměstnanců společnosti. Projekt posílí neziskovou organizaci Spirála Ostrava...

Cílem projektu "Zachraň práci" je udržet stávající chráněná pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením Spirále Ostrava, kterým by se práce v dnešní situaci hledala jen velmi obtížně.

Chceme posílit stabilitu celé organizace fundraisingovými aktivitami a lepší komunikací s veřejností. V této oblasti ale zároveň vidíme příležitost pro seberealizaci a profesní rozvoj lidí se zdravotním handicapem na pracovních pozicích v oblasti fundraisingu a PR. Proto jsme nově vytvořili chráněná pracovní místa v naší společnosti a dosáhli...